Toekenning leerlingenvervoer Rotterdam wordt strenger: ‘Zijn te ruimhartig geweest’

16 mei 2023

Het college van burgemeesters en wethouders (B&W) in Rotterdam laat weten dat de gemeente in de toekomst kritischer wil kijken naar welke kinderen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer en welke kinderen niet. De gemeente vindt dat de afgelopen jaren te ruimhartig toegang is gegeven tot het leerlingenvervoer.

Dat blijkt volgens het college na het analyseren van data. Het stadsbestuur ziet het inzetten van taxibusjes om leerlingen van en naar school te vervoeren, als laatste optie. Dit zou pas aan de orde moeten komen als andere vervoersvormen niet realistisch of onhaalbaar zijn en de betreffende leerling voldoet aan een aantal criteria. Hierbij gaat het onder andere om de afstand van zes kilometer tussen woon- en schooladres.

Kritischer op voorwaarden
Het college zegt in de toekomst kritischer te gaan kijken naar nieuwe aanvragen voor leerlingenvervoer. Hierbij zal extra aandacht zijn voor de geldende voorwaarden. De komende tijd wil de gemeente Rotterdam hier extra op inzetten. Zo wordt het indicatieprotocol herzien. Daarbij worden nu al geldende criteria getoetst bij natuurlijke overgangsmomenten van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, en op de instroom van nieuwe leerlingen.

Onhoudbare druk
Volgens het college is de voortdurende instroom van nieuwe leerlingen een van de hoofdoorzaken van het deels stroef verlopen van het leerlingenvervoer aan het begin van dit schooljaar. Er zou een continue toename van Rotterdammers zijn die gebruik willen maken van het doelgroepenvervoer. Het college stelt dat dit op de lange termijn zal leiden tot een onhoudbare druk op lokale vervoerders.

Maatregelen leerlingenvervoer
Om problemen in het leerlingenvervoer het hoofd te bieden, heeft de gemeente Rotterdam samen met vervoerder Trevvel sinds begin dit schooljaar maatregelen genomen. Zo kwam er een uitbreiding van de tegemoetkomingsregeling voor ouders die kinderen zelf van en naar school vervoerden en werden niet-urgente Wmo-ritten tijdens de spitsuren van scholen geschrapt. Volgens het college heeft dit zijn vruchten afgeworpen, onder andere in de stijgende stiptheidscijfers en een afname van klachten.

Tegelijkertijd wordt bovengenoemd herstel veroorzaakt door het aanhouden van verschillende maatregelen, die het college ‘met pijn in het hart’ heeft moeten nemen. Het stadsbestuur is wel van plan om de beperkingen voor wat betreft het reizen in de middaguren voor het grootste gedeelte op te heffen.

Bron: Taxipro