College Moerdijk adviseert negatief over burgerinitiatief schoolvervoer

16 mei 2023

De gemeenteraad in Moerdijk zou niet tegemoet moeten komen aan het burgerinitiatief ‘Help Langeweg Veilig naar School’. Dat adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W). Dit initiatief is volgens het gemeentebestuur in strijd is met art. 4 van de Wet op Primair Onderwijs.

In januari 2023 dienden de ouders van 21 kinderen een burgerinitiatief in: Help Langeweg Veilig naar School. Het initiatief beschrijft de situatie van leerlingen die op de voormalige Mariaschool zaten, die in de tussentijd is gefuseerd met basisschool De Hoeksteen. De ouders geven aan dat zij zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen. Zij gingen eerst zelfstandig naar school, maar dat is niet meer haalbaar nu zij in een ander dorp naar school gaan. In het burgerinitiatief staat dat zelfs kinderen uit groep 7 en 8 niet zelf naar school kunnen fietsen vanwege de gevaarlijke route; er fietst altijd een ouder mee naar school.

Initiatiefnemers: twee gevaarlijke fietsroutes
Volgens de ouders zijn er twee gevaarlijke fietsroutes en is openbaar vervoer geen optie, omdat der kinderen dan of een kwartier te laat of drie kwartier te vroeg op school aankomen. Met het burgerinitiatief vragen zij de gemeente Moerdijk om de vervoerskosten van een bus voor oud-leerlingen van de Mariaschool naar basisschool De Hoeksteen in Zevenbergsche Hoek, te vergoeden voor minimaal zes schooljaren.

Minder dan zes kilometer
In een reactie aan de gemeenteraad laat het college van B&W aan de gemeenteraad weten dat het burgerinitiatief in strijd is met art. 4 van de Wet op Primair Onderwijs. Wanneer de gemeenteraad toch gehoor zou willen geven aan het voorstel, moet volgens het gemeentebestuur de huidige verordening leerlingenvervoer aangepast worden. Zij stelt dat volgens het juridische uitgangspunt vanuit de huidige verordening, het vervoer niet in aanmerking komt voor vergoeding als de afstand niet meer is dan zes kilometer. Volgens het college ligt De Hoeksteen op minder dan zes kilometer afstand van Langeweg.

College: verkeersveiligheid voldoet
Het college ziet ook geen problemen als het gaat om de verkeersveiligheid. Een verkeersdeskundige heeft de schoolroute van Langeweg naar Zevenbergsche Hoek ter plaatse beoordeeld. Daar kwam uit dat de situatie vergelijkbaar is met andere schoolroutes in de gemeente, waarbij kinderen naar scholen in andere kernen moeten fietsen. De weg zou verder aan alle geldende inrichtingseisen voldoen.

Advies college
Het college adviseert de gemeenteraad om niet aan het burgerinitiatief tegemoet te komen. Enerzijds omdat het volgens haar verkeerskundig niet nodig is, anderzijds omdat dit niet valt uit te leggen aan kinderen in vergelijkbare situaties. Het college geeft wel aan dat nog onderzocht kan worden wat de mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid voor de kinderen te verbeteren.

Beslissing gemeenteraad
Desondanks heeft de voltallige gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering toch ingestemd met een onderzoek. Dit om in kaart te brengen welke (financiële) consequenties het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer met zich meebrengt. Voor de zomer moet daar meer duidelijkheid over zijn.

Bron: Taxipro