Brancheorganisatie Kinderopvang over uitstel stelselherziening kinderopvang

16 mei 2023

Eind april werd bekend dat het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken, met twee jaar wordt uitgesteld, naar 2027. Verwacht wordt dat de stelselwijziging een stijgende vraag naar kinderopvang met zich mee zal brengen, waarvoor de sector onvoldoende personeel zal kunnen vinden.

Volgens minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) is een zorgvuldige invoering van het nieuwe stelsel cruciaal voor zowel de ouders, de sector en de uitvoerders. Ze noemt dit een van de lessen uit de toeslagenaffaire.

Grote opluchting in groot deel sector
De Brancheorganisatie Kinderopvang ziet dat het besluit van het kabinet om de invoering van de bijna gratis kinderopvang met twee jaar uit te stellen, voor grote opluchting zorgt in een groot deel van de sector. Directeur Emmeline Bijlsma geeft aan blij te zijn dat het kabinet oog heeft voor het enorme personeelstekort in de kinderopvangsector. Zij hoopt dat dit uitstel ook de tijd biedt om zorgvuldig na te denken over de toekomst van ons stelsel.

Bijlsma: terug naar de tekentafel
Dat het besluit voor ouders een tegenvaller kan lijken, erkent Bijlsma. Toch zou dit volgens haar bij invoering in 2025, betekenen dat veel van hen op een wachtlijst zouden komen. Volgens Bijlsma is het noodzakelijk om terug te gaan naar de tekentafel om de ‘juiste dingen te doen voor de kinderopvang’ en de ‘echte problemen op te lossen, namelijk het enorme tekort aan plekken en medewerkers’. Ze vindt bovendien dat het kabinet op kortere termijn alvast met hogere vergoedingen moet komen, om beter aan te sluiten bij de daadwerkelijke kosten van opvang.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang