Kwaliteitscode Kinderopvang voor een ‘blijvend kwalitatief hoogstaande en toegankelijke kinderopvang’

16 mei 2023

Zes kinderopvangorganisaties hebben een kwaliteitscode opgesteld die de kinderopvangsector heldere regels en richting moet geven voor de toekomst. De kwaliteitscode is voor iedereen toegankelijk en wordt nog verder uitgebouwd. De initiatiefnemers organiseren onder de noemer ‘Samenwerkingsplatform Kwaliteitscode Kinderopvang’, door het hele land bijeenkomsten. Elke kinderopvangorganisatie kan hieraan deelnemen.

Met de Kwaliteitscode Kinderopvang willen de initiatief nemende organisaties bijdragen aan het verder professionaliseren van de kinderopvangsector. Zij vinden dat de geplande stelselwijziging (die is uitgesteld naar 2027) goede doelstellingen heeft, maar zien wel grote uitdagingen die vragen om ‘verdere professionalisering en transparantie’ binnen de sector. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de Kwaliteitscode Kinderopvang. Het is de bedoeling dat de code verder wordt uitgebouwd en dat zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties zich – eventueel via hun brancheorganisatie – zullen aansluiten.

Drie spelregels met transparantie als rode draad
De deelnemende organisaties wijzen op de publieke opgave van de kinderopvangsector: toegankelijke, inclusieve en kwalitatieve kinderopvang leveren, waarbij de talentontwikkeling van het kind centraal staat. In de eerste levensjaren is de vorming essentieel voor de latere ontwikkeling. De code noemt drie heldere spelregels: het investeren in hoge kwaliteit, het doelmatig besteden van kinderopvanggeld en het aanscherpen van de bedrijfsvoering voor alle organisaties. Transparantie is hierbij de rode draad.

Op deze manier borgt de kwaliteitscode dat er op een verantwoorde manier wordt bestuurd en dat publiekelijk inzichtelijk is welke keuzes organisaties daarin maken. De spelregels moeten uiteraard aansluiten bij de stelselwijziging en de bestaande wet- en regelgeving en sturing geven voor de langere termijn.

Elke organisatie kan zich aansluiten
De kwaliteitscode is voor de deelnemende organisaties de start van een langer traject. Zij zullen onder de noemer ‘Samenwerkingsplatform Kwaliteitscode Kinderopvang’ door het hele land bijeenkomsten organiseren, waar alle kinderopvangorganisaties aan deel kunnen nemen. Tijdens deze bijeenkomsten gaat men in gesprek over de code; worden reacties en suggesties opgehaald; verschillende perspectieven en belangen gehoord en besproken. Van daaruit kan de code verder uitgewerkt worden onder begeleiding van een onafhankelijke commissie.

Bron: Kwaliteitscode Kinderopvang