Staat van het Onderwijs rept weinig over schoolleiders

14 mei 2023

Bron: AVS

Hoewel de Staat van het Onderwijs uitgebreid ingaat op de stand van zaken rondom de huidige kwaliteit van het onderwijs, komt de informatie over (de rol van) schoolleiders er bekaaid vanaf. Wel wordt aangestipt dat het schoolleiderstekort procentueel groter is dan het lerarentekort. Ook lees je tussen de regels door wat de cruciale rol is van schoolleiders, maar dit wordt weinig expliciet gemaakt.