Nieuwe versie Kwaliteitskader huisvesting onderwijs met financiële update

09 april 2023

Bron: VO-raad

Het in 2022 geactualiseerde Kwaliteitskader Huisvesting Funderend onderwijs is voor 2023 bijgewerkt. De financiële paragraaf is hierdoor weer up to date voor schoolbesturen en gemeenten.