Schoonmakend Nederland vernieuwt Norm schone school

23 maart 2023

Bron: PO-raad

Schoonmakend Nederland heeft het werkprogramma voor scholen vernieuwd. Hierin staat hoe vaak en op welke manier de ruimtes in een school schoongemaakt moeten worden, wie wat doet en waar je samen (dus school en schoonmaakbedrijf) nadere afspraken over moet maken.