Handreiking Grip op asbestproblematiek is geactualiseerd

23 maart 2023

Bron: PO-raad

Asbest is een onderwerp waar je als schoolorganisatie en/of gemeente niet vaak en zeker niet graag mee te maken krijgt. Dat maakt het echter niet minder belangrijk. In de laatste jaren hebben veel schoolorganisaties maatregelen getroffen in de vorm van sanering of door het opstellen van een asbestbeheersplan. Ook is de regelgeving de laatste jaren gewijzigd. Op verzoek van de PO-Raad, VO-raad en VNG heeft Ruimte-OK daarom de eerdere handreiking uit 2015 geactualiseerd.