Grondwet [Tekst geldig vanaf 21-12-2018 tot 18-08-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Grondwet

  [Tekst geldig vanaf 21-12-2018 tot 18-08-2022]

  Hoofdstuk 1. Grondrechten

  Artikel 1

   Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

   Artikel 2

    1.

    De wet regelt wie Nederlander is.

    2.

    De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

    3.

    Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

    4.

    Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

    Artikel 3

     Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

     Artikel 4

      
      
      

     Artikel 5

      
      
      

     Artikel 6

      
      
      

     Artikel 7

      
      
      

     Artikel 8

      
      
      

     Artikel 9

      
      
      

     Artikel 10

      
      
      

     Artikel 11

      
      
      

     Artikel 12

      
      
      

     Artikel 13

      
      
      

     Artikel 14

      
      
      

     Artikel 15

      
      
      

     Artikel 16

      
      
      

     Artikel 17

      
      
      

     Artikel 18

      
      
      

     Artikel 19

      
      
      

     Artikel 20

      
      
      

     Artikel 21

      
      
      

     Artikel 22

      
      
      

     Artikel 23

      
      
      

     Hoofdstuk 2. Regering

      
      
      

     § 1. Koning

      
      
      

     Artikel 24

      
      
      

     Artikel 25

      
      
      

     Artikel 26

      
      
      

     Artikel 27

      
      
      

     Artikel 28

      
      
      

     Artikel 29

      
      
      

     Artikel 30

      
      
      

     Artikel 31

      
      
      

     Artikel 32

      
      
      

     Artikel 33

      
      
      

     Artikel 34

      
      
      

     Artikel 35

      
      
      

     Artikel 36

      
      
      

     Artikel 37

      
      
      

     Artikel 38

      
      
      

     Artikel 39

      
      
      

     Artikel 40

      
      
      

     Artikel 41

      
      
      

     § 2. Koning en ministers

      
      
      

     Artikel 42

      
      
      

     Artikel 43

      
      
      

     Artikel 44

      
      
      

     Artikel 45

      
      
      

     Artikel 46

      
      
      

     Artikel 47

      
      
      

     Artikel 48

      
      
      

     Artikel 49

      
      
      

     Hoofdstuk 3. Staten-Generaal

      
      
      

     § 1. Inrichting en samenstelling

      
      
      

     Artikel 50

      
      
      

     Artikel 51

      
      
      

     Artikel 52

      
      
      

     Artikel 53

      
      
      

     Artikel 54

      
      
      

     Artikel 55

      
      
      

     Artikel 56

      
      
      

     Artikel 57

      
      
      

     Artikel 57a

      
      
      

     Artikel 58

      
      
      

     Artikel 59

      
      
      

     Artikel 60

      
      
      

     Artikel 61

      
      
      

     Artikel 62

      
      
      

     Artikel 63

      
      
      

     Artikel 64

      
      
      

     § 2. Werkwijze

      
      
      

     Artikel 65

      
      
      

     Artikel 66

      
      
      

     Artikel 67

      
      
      

     Artikel 68

      
      
      

     Artikel 69

      
      
      

     Artikel 70

      
      
      

     Artikel 71

      
      
      

     Artikel 72

      
      
      

     Hoofdstuk 4. Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies

      
      
      

     Artikel 73

      
      
      

     Artikel 74

      
      
      

     Artikel 75

      
      
      

     Artikel 76

      
      
      

     Artikel 77

      
      
      

     Artikel 78

      
      
      

     Artikel 78a

      
      
      

     Artikel 79

      
      
      

     Artikel 80

      
      
      

     Hoofdstuk 5. Wetgeving en bestuur

      
      
      

     § 1. Wetten en andere voorschriften

      
      
      

     Artikel 81

      
      
      

     Artikel 82

      
      
      

     Artikel 83

      
      
      

     Artikel 84

      
      
      

     Artikel 85

      
      
      

     Artikel 86

      
      
      

     Artikel 87

      
      
      

     Artikel 88

      
      
      

     Artikel 89

      
      
      

     § 2. Overige bepalingen

      
      
      

     Artikel 90

      
      
      

     Artikel 91

      
      
      

     Artikel 92

      
      
      

     Artikel 93

      
      
      

     Artikel 94

      
      
      

     Artikel 95

      
      
      

     Artikel 96

      
      
      

     Artikel 97

      
      
      

     Artikel 98

      
      
      

     Artikel 99

      
      
      

     Artikel 99a

      
      
      

     Artikel 100

      
      
      

     Artikel 101 [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel 102 [Vervallen per 18-07-2000]

      
      
      

     Artikel 103

      
      
      

     Artikel 104

      
      
      

     Artikel 105

      
      
      

     Artikel 106

      
      
      

     Artikel 107

      
      
      

     Artikel 108 [Vervallen per 25-03-1999]

      
      
      

     Artikel 109

      
      
      

     Artikel 110

      
      
      

     Artikel 111

      
      
      

     Hoofdstuk 6. Rechtspraak

      
      
      

     Artikel 112

      
      
      

     Artikel 113

      
      
      

     Artikel 114

      
      
      

     Artikel 115

      
      
      

     Artikel 116

      
      
      

     Artikel 117

      
      
      

     Artikel 118

      
      
      

     Artikel 119

      
      
      

     Artikel 120

      
      
      

     Artikel 121

      
      
      

     Artikel 122

      
      
      

     Hoofdstuk 7. Provincies, gemeenten, Caribische openbare lichamen, waterschappen en andere openbare lichamen

      
      
      

     Artikel 123

      
      
      

     Artikel 124

      
      
      

     Artikel 125

      
      
      

     Artikel 126

      
      
      

     Artikel 127

      
      
      

     Artikel 128

      
      
      

     Artikel 129

      
      
      

     Artikel 130

      
      
      

     Artikel 131

      
      
      

     Artikel 132

      
      
      

     Artikel 132a

      
      
      

     Artikel 133

      
      
      

     Artikel 134

      
      
      

     Artikel 135

      
      
      

     Artikel 136

      
      
      

     Hoofdstuk 8. Herziening van de Grondwet

      
      
      

     Artikel 137

      
      
      

     Artikel 138

      
      
      

     Artikel 139

      
      
      

     Artikel 140

      
      
      

     Artikel 141

      
      
      

     Artikel 142

      
      
      

     Additionele artikelen

      
      
      

     Artikel I

      
      
      

     Artikel II

      
      
      

     Artikel III [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel IV

      
      
      

     Artikel V [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel VI [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel VII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel VIII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel IX

      
      
      

     Artikel X [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XI [Vervallen per 02-11-1999]

      
      
      

     Artikel XII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XIII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XIV [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XV [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XVI [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XVII [Vervallen per 25-03-1999]

      
      
      

     Artikel XVIII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XIX

      
      
      

     Artikel XX [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XXI [Vervallen per 02-11-1999]

      
      
      

     Artikel XXII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XXIII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XXIV [Vervallen per 25-03-1999]

      
      
      

     Artikel XXV [Vervallen per 25-03-1999]

      
      
      

     Artikel XXVI [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XXVII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XXVIII [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XXIX [Vervallen per 01-11-1995]

      
      
      

     Artikel XXX [Vervallen per 02-11-1999]