Wegvallen Eindtoets: mogelijk grote gevolgen voor onderwijsloopbaan

30 juli 2020

Bron: NRO

Het wegvallen dit jaar van de Eindtoets in groep 8 kan grote gevolgen hebben voor de onderwijsloopbaan van leerlingen. Dat blijkt uit de factsheet die is gepubliceerd door het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het Centraal Plan Bureau gaf onlangs al aan dat het wegvallen van de Eindtoets mogelijk kan leiden tot meer ongelijkheid, nu is er gekeken naar de mogelijke lange-termijneffecten.