Wetsvoorstel om medezeggenschap in funderend onderwijs te versterken

30 juli 2020

Bron: Nationale Onderwijsgids

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een wetsvoorstel waarmee de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs wordt versterkt. Ook wordt met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.