Het Technasium: wat is dat eigenlijk?

27 juli 2020

Bron: Nationale Onderwijsgids

Het Technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor havo en vwo. Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Hierin werken leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele bèta-technische opdrachten uit de praktijk. Het doel is om de belangstelling voor bèta-technische opleidingen en banen te verhogen.