Onderzoek ondersteuningsbehoefte verduurzaming schoolgebouwen

23 juli 2020

Bron: PO-raad

Ben je werkzaam bij een schoolbestuur of gemeente en betrokken bij zaken die gaan over goede en duurzame huisvesting? Dan vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) je input door het invullen van een enquĂȘte. Doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen hoe ondersteund kan worden in het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed zoals onder andere schoolgebouwen, sportaccommodaties, ziekenhuizen.