Minister Slob wil geen uitstel 960 uur verplichte VE

15 juli 2020

De brancheorganisaties willen uitstel van de verplichte extra uren VE per 1 augustus dit jaar, maar minister Slob van OCW gaat daar niet in mee. Dat liet hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek blijkt dat aanbieders en gemeenten al goed op dreef zijn met de invoering.

In deze brief benadrukt hij dat kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staat. ‘De huidige periode laat wederom zien hoe verschillend de uitgangspositie van kinderen is, en hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat kinderen gelijke onderwijskansen krijgen,’ aldus Slob in zijn brief. Daarom is de voorschoolse educatie versterkt met structureel 170 miljoen euro extra per jaar. Ook is er een onderzoeks- en kennisdelingsprogramma opgezet over effectieve interventies in het onderwijsachterstandenbeleid van scholen.

Dit uit zich onder meer in de invoering van extra uren verplichte VE per 1 augustus. Gemeenten zijn dan verplicht het urenaanbod voorschoolse educatie uit te breiden van minimaal 10 naar gemiddeld 16 uur per week. Per periode van anderhalf jaar (van 2,5 tot 4 jaar) gaat het om een uitbreiding van 600 naar 960 uur.

Goed op dreef

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat de gemeenten de invoering van die verplichte extra uren VE voortvarend hebben aangepakt. Ook wijst onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs uit dat de kwaliteit van zowel voor- als vroegschoolse educatie gemiddeld op orde is. Veel gemeenten en aanbieders zijn begonnen met de voorbereiding. Verschillende gemeenten bieden nu al 960 uur voorschoolse educatie aan of gaan dat (ruim) voor de wettelijke invoeringsdatum van 1 augustus 2020 doen.

Verzoek om uitstel

In april vroegen BMK, BK, BOinK, SWN en PO-Raad om uitstel tot 1 januari 2021. Dit in verband met de coronamaatregelen en de nasleep daarvan, die veel tijd en aandacht hebben gevraagd. Echter volgens Slob is juist nu, na een periode zonder voorschoolse educatie, de urenuitbreiding zeer belangrijk voor kinderen. Hij roept gemeenten en kinderopvangorganisaties op om hun uiterste best te doen om, ondanks oponthoud, deze uitbreiding toch te realiseren voor 1 augustus.

Toezicht en handhaving

Wel belooft de minister dat er in het toezicht en handhaving op de urenuitbreiding rekening mee wordt gehouden wanneer kindcentra als gevolg van de coronamaatregelen niet aan de urennorm kunnen voldoen. De VNG maakt voor gemeenten een instructie over hoe zij kunnen handelen als een kindcentrum door de coronacrisis niet aan de urenuitbreiding kan voldoen.

Bron: VNG + Rijksoverheid