Congres Contractvervoer 2020: de impact van corona

15 juli 2020

De impact van de coronacrisis op het Nederlandse doelgroepenvervoer is enorm. Maar welke gevolgen zijn tijdelijk en welke blijvend? Hoe moeten we omgaan met deze (voorlopige) realiteit? Daarover gaat het Nationaal Congres Contractvervoer 2020.

Het congres is gepland op donderdag 8 oktober, met donderdag 3 december als eventuele vervangende datum. Het is van belang dat er samen met opdrachtgevers, vervoerders, gebruikers en andere belanghebbenden wordt nagedacht over oplossingen voor de problemen die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht.

Vragen

Denk aan aanbestedingen. Kunnen deze doorgaan of moeten ze opgeschort worden? En als dit het geval is: hoe hou je rekening met corona en hoe zit het juridisch gezien met dit uitstel? Welke gevolgen heeft het voor de toch al krappe budgetten? Welke invloed heeft de coronacrisis op het mobiliteitsgedrag van mensen en het systeem van doelgroepenvervoer? Wat betekent dit voor de mensen achter het stuur en in de taxivoertuigen? Wat is nu echt de waarde van goed doelgroepenvervoer en hoe kunnen we dit inzichtelijk maken, zodat dit vervoer nooit meer onder druk komt te staan zoals de afgelopen maanden het geval was.

Programma

De organisatie van het congres is in handen van TaxiPro. Deze geeft aan dat het gezien de snelle ontwikkelingen nog te vroeg is om al een programma samen te stellen. Circa twee maanden voor de beoogde congresdatum van donderdag 3 oktober zal dat wel gebeuren. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met een raad van advies waarin alle geledingen binnen het contractvervoer zijn vertegenwoordigd.

Daarnaast vraagt TaxiPro om suggesties uit de markt. Waar vindt men dat het congres over moet gaan? Welke vragen moeten aan de orde komen? Welke sprekers zijn gewenst? Wat kunt en wilt u zelf doen, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie of discussie? Stuur uw korte voorstel (maximaal 200 woorden) naar redactie@taxipro.nl.

Bron: TaxiPro