Onderaannemers contractvervoer vaak niet doorbetaald

15 juli 2020

Bedrijven die als onderaannemer in het doelgroepenvervoer actief zijn, zien weinig tot niets van de coronacompensatie die hoofdaannemers van opdrachtgevers wel krijgen. Hoofdaannemers zeggen op hun beurt het niet te redden met de steunmaatregelen van de overheid. Vervoerders, payrollers en uitzendbedrijven komen steeds vaker in de problemen.

Dat blijkt uit een gesprek tussen TaxiPro met een onderaannemer, FNV Taxi, Publiek Vervoer en KNV Zorgvervoer en Taxi. Binnen het contractvervoer wordt ervoor gepleit dat opdrachtnemers het uitgevallen werk tot minimaal 80 procent doorbetalen. Op deze manier kunnen bedrijven hun vaste lasten blijven dragen in de tijd dat de vraag naar het vervoer weer geleidelijk groeit. Maar niet overal wordt doorbetaald. Vaak in het geval en een opdrachtnemer die het werk uitbesteedt aan onderaannemers. Deze taxibedrijven, payrollers en uitzendorganisaties voelen zich in toenemende mate overgeslagen door partijen waar ze in betere tijden voor rijden.

Geen gehoor

Zo worden toezeggingen gedaan die niet worden nagekomen, alleen de ritten die daadwerkelijk gereden zijn, worden vergoed en het verdienmodel is weg doordat speciale ritten maar met één cliënt tegelijk gereden mogen worden. Een correctie van het tarief bleef vooralsnog uit. Hoofdaannemers worden hier door de vervoerder wel op aangesproken maar krijgen vaak geen gehoor. Het lijkt erop dat ze vooral hun eigen medewerkers aan het werk willen houden. Dit terwijl de onderaannemers, voor wie nu weinig werk is, nodig zijn om het systeem voor doelgroepenvervoer in stand te houden. Vervoerders dreigen echt om te vallen.

Hoe door vanaf 1 september?

Tot 1 juni hebben gemeenten de doorbetaling van het uitgevallen werk redelijk opgepakt, zegt Minke Jansma van FNV Taxi. Over een vervolg wordt nog gesproken. “Als opdrachtgevers besluiten tot 1 september door te betalen, dan hebben de vervoerders vanaf die datum alsnog een probleem. Want het vervoer is dan nog lang niet op zijn oude niveau. Wat daarnaast voor mij een groot punt van zorg is, is dat veel onderaannemers niet of onvoldoende worden doorbetaald door de hoofdaannemers van de vervoersopdrachten.”

Schade berokkenen

Hubert Andela van KNV Zorgvervoer en Taxi geeft aan dat als een opdrachtgever het advies volgt van het kabinet, de VNG en KNV om de 80 procent vaste kosten van weggevallen ritten door te betalen, daar eventueel bij het vervoer betrokken onderaannemers naar ratio en in lijnen met contactafspraken bij horen. “Feit is wel dat je als hoofdaannemer pas kunt betalen aan je onderaannemer als je van de opdrachtgever geld hebt ontvangen. En daar ontbreekt het tot op heden in veel gevallen nog aan. Ook lopen er soms nog onderhandelingen tussen opdrachtgevers en hoofdaannemers over de voorwaarden waaronder er wordt doorbetaald. In de gevallen waarin de voorwaarden onduidelijk zijn, kan er sprake zijn van vertraging in de doorbetaling. Dit is gruwelijk vervelend, maar de uiteindelijke schuld ligt dan wel bij de opdrachtgever die kennelijk de ernst van de situatie niet begrijpt.”

Bron: TaxiPro