Kamervragen over ‘verbod’ op scootmobielen in zorgvervoer

15 juli 2020

Mensen met een scootmobiel mogen volgens het coronaprotocol voor veilig zorgvervoer niet vervoerd worden. Hiermee wordt een te groot aantal contactmomenten voorkomen. Kamerleden van 50PLUS hebben vragen gesteld aan de ministers van Volksgezondheid en Infrastructuur en Waterstaat.

Het protocol schrijft voor dat scootmobielen voorlopig niet mee kunnen in het vervoer. ‘Hiermee wordt voorkomen dat er te veel contactmomenten zijn tussen chauffeur en de reiziger en tussen de chauffeur en de scootmobiel.’ Dit heeft gevolgen voor de actieradius van mensen die in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van hun scootmobiel. Zij kunnen zonder scootmobiel niet doen wat ze willen doen, maar met scootmobiel mógen ze die dingen nu ook niet doen. Hun mobiliteit neemt met deze maatregel dus sterk af.

Kamervragen

Een rolstoel mag wel mee, terwijl die evenveel of zelfs voor nog meer contactmomenten zorgt. De Kamervragen van 50PLUS luiden als volgt: Kunt u uitleggen waarom een scootmobiel voor meer contactmomenten zorgt dan bijvoorbeeld een rolstoel, die wel mee kan? Kunnen er geen manieren worden bedacht waardoor de contactmomenten minder worden? Zijn er nog andere onderliggende redenen voor het niet vervoeren van een scootmobiel? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Is het niet vervoeren van een scootmobiel in lijn met de RIVM-richtlijnen? Deelt u de mening dat het niet vervoeren van een scootmobiel een ernstige vermindering is van de mobiliteit van degenen die afhankelijk zijn van een scootmobiel? Is er in het protocol meegenomen dat iemand die urgent moet reizen, voorrang krijgt? Zijn de protocollen van een tijdelijke aard?

Bron: TaxiPro