Oproep VNG en Rijk voor continuïteit doelgroepenvervoer

15 juli 2020

Steeds meer doelgroepenvervoer komt weer op gang. Toch kan nog niet helemaal worden gestopt met de continuïteitsbijdrage voor het doelgroepenvervoer. Dat schreef de minister van VWS op 24 juni in een brief aan de Kamer.

Gemeenten worden daarom opgeroepen om in overleg te gaan met vervoerders in hun regio en over de periode tot 1 september over lokaal maatwerk afspraken maken die het doelgroepenvervoersnetwerk in stand houden. De generieke oproep tot doorbetaling volgens vaste percentages vervalt hiermee. De VNG benadrukt dat het behouden van een netwerk een gedeeld belang is waarvan van alle gemeenten een bijdrage mag worden verwacht. Wanneer een gemeente niet meedoet, kan dat direct gevolg hebben op de continuïteit van het vervoer in andere gemeenten.

Compensatie

Meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM-maatregelen, worden door het Rijk worden vergoed. Dit geldt ook voor vervoer op grond van de Wmo en Jeugdwet. Het Rijk zal gemeenten tot eind 2020 compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen.

Ook blijven het Rijk, de VNG, opdrachtgevers en vervoerders de komende maanden met elkaar overleggen. Er wordt bekeken wat nodig is om de voorziening doelgroepenvervoer in stand te houden. Ook de voortgang en effecten van de afspraken worden gemonitord.

Bron: VNG