‘Uitvoering passend onderwijs faalt’

09 juli 2020

Bron: Nationale Onderwijsgids

Volgens de Inspectie voor het Onderwijs zitten jaarlijks gemiddeld vijfduizend kinderen langer dan drie maanden thuis. Dat getal wordt opzettelijk laag gehouden – ‘geframed’ - volgens Suzanne Boomsma van Oudervereniging Balans. Een telling van verontruste ouders zelf komt uit op het drievoudige, minimaal: vijftienduizend kinderen en jongeren die het recht op onderwijs om wat voor reden dan ook wordt onthouden.