Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO

09 juli 2020

Bron: VNG

Vanaf 1 september 2020 is de wet 'Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO' van kracht. Hiervoor is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) gemaakt. Om als gemeente gebruik te kunnen maken van deze voorziening, is het noodzakelijk dat uw softwareleverancier een koppelvlak maakt. De wet 'Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO' verplicht de uitwisseling van gegevens tussen VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten.