Eerste Kamer neemt wetsvoorstel ‘Vrijwillige ouderbijdrage’ aan

09 juli 2020

Bron: PO-raad

Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, mogen leerlingen nooit uitgesloten worden van activiteiten die de school organiseert. De senaat nam de initiatiefwet van GroenLinks en SP aan, die dit regelt. Met de nieuwe wet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk verankerd.