Onderzoek naar het verband tussen voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek

02 juli 2020

Bron: CBS

Vanaf de schooljaren 2016/’17 en 2017/’18 is het aandeel jongeren onder de 23 dat het onderwijs verlaat zonder het behalen van een startkwalificatie weer gestegen. Een van de mogelijke oorzaken van het stijgende aandeel voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) die genoemd worden vanuit de praktijk is een toename van multiproblematiek.