Eerste Kamer stemt in met afschaffing rekentoets

02 juli 2020

Bron: VOS/ABB

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, is die definitief verleden tijd. In feite was de rekentoets al afgeschaft, alleen was dat nog niet door de Eerste Kamer bekrachtigd. De rekentoets was ingevoerd in om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Er was veel kritiek op, onder andere omdat deze toets niet zou bijdragen aan betere rekenvaardigheden. Bovendien zou de rekentoets onevenredig zwaar meetellen in de slaag-zakregeling.