Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden?

29 juni 2020

Door de Coronacrisis is het risico vergroot dat leerlingen achterstanden oplopen ten

opzichte van hun onderwijsprogramma. De Onderwijsraad pleit er in haar advies (april

2020) voor om zoveel mogelijk binnen reguliere schooltijd te werken aan het inhalen van

achterstanden. Voor leerlingen met extra achterstanden zijn zomerscholen een effectieve

methode, zo blijkt uit onderzoek. Ook een verlengde schooltijd, zoals extra lessen op

woensdagmiddag, kan bijdragen aan het inhalen van achterstanden. Een bijkomende

vraag die op scholen nu kan spelen, is of het verstandig is om leerlingen over te laten

gaan of te laten zittenblijven. Bij twijfel is het voor scholen beter om terughoudend te

zijn met de beslissing om leerlingen te laten zittenblijven, zo laat onderzoek zien.

1. Gespreid leren om stof in te halen

De Onderwijsraad adviseert leraren om leerlingen binnen de reguliere schooltijd

achterstanden te laten wegwerken. Gespreid oefenen van lesstof levert op langere

termijn betere leerprestaties op dan de lesstof heel geconcentreerd aan te bieden, zo is

bekend uit onderzoek.

2. Zomerscholen om achterstanden in te halen

Zomerscholen zijn effectief voor het repareren van achterstanden bij leerlingen. Een

zomerschool biedt leerlingen met achterstanden extra onderwijstijd, meestal in een

periode van twee weken. Wat is een effectieve inrichting van een zomerschool?

3. Verlengde onderwijstijd

Bij een verlengde schooldag zijn leerlingen een of meer dagen per week enkele uren

langer op school. Als deze lestijd wordt besteed aan taal en rekenen gaan de

leerprestaties van basisschoolleerlingen niet of een klein beetje vooruit ten opzichte van

vergelijkbare leerlingen die hier niet aan deelnemen. Als er wordt gewerkt aan de

persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen, wordt het zelfbeeld van de leerlingen

vergroot en krijgen zij een betere band met school.

4. Overgaan of blijven zitten?

Scholen moeten op basis van minder informatie dan andere jaren beslissen of leerlingen

overgaan of niet. Zittenblijven is waarschijnlijk niet gunstig voor leerlingprestaties op de

lange termijn. Het is beter om terughoudend te zijn met zittenblijven en in plaats

daarvan in te zetten op het inhalen van achterstanden.

Bron: NRO