Vooraankondiging nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’

29 juni 2020

Bron: VO-raad

Op 29 juni 2020 wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.