Mbotoegankelijk: alle informatie voor mbo'ers met een ondersteuningsvraag

22 juni 2020

Bron: VO-raad

Het ministerie van OCW investeert structureel 11 miljoen euro extra voor het goed en flexibel opleiden van leraren. Daarbij zijn er drie subdoelen: het verder flexibiliseren van de lerarenopleidingen, het uitbouwen van samen opleiden en professionaliseren en het verder bevorderen van zij-instroom. Dit najaar maken de minister van OCW, de Vereniging Hogescholen en de VSNU afspraken over de inzet van de extra middelen.