Ongeoorloofd verzuim doorgeven

15 juni 2020

Bron: PO-raad

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, wordt alle scholen verzocht om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt (dus ook als scholen maar deels open zijn) geldt de wettelijke verplichting om dit te doen. Dit is extra belangrijk omdat momenteel op scholen nog leerlingen gemist worden in de klas.