Verhaal uit de praktijk: De Peerdegaerdt helpt thuiszitters op weg

11 juni 2020

Bron: BN DeStem

Landgoed De Peerdegaerdt in Strijen zet nadrukkelijk in op het terugbrengen van thuiszitters naar school of werk. De zorgboerderij heeft om die reden het begeleidingsprogramma ‘Op weg’ geïntroduceerd. Het programma is bestemd voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 27 jaar, die (tijdelijk) geen onderwijs volgen, niet naar de dagbesteding gaan of niet aan het werk zijn. Momenteel begeleidt De Peerdegaerdt een zevental thuiszitters, die via een intensief en uit verschillende fasen opgebouwd programma in alle rust en met steun en begeleiding aan hun terugkeer in een school- of werkomgeving werken.