Uitstelverzoek jaarverslag 2019 indienen tussen 15 juni en 1 juli

11 juni 2020

Bron: PO-raad

Schoolbesturen kunnen vanaf 15 juni uitstel aanvragen voor het aanleveren van de jaarverslaggeving over 2019. Een verzoek om coulance kan in de periode van 15 juni 2020 tot 1 juli 2020 ingediend worden. Het schoolbestuur stuurt hiervoor een e-mail naar het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ico@duo.nl). Een verzoek kan niet via brief of telefonisch worden ingediend.