Foutje in Bekostiging samenwerkingsverbanden VO

10 juni 2020

Volgens het Bekostigingsbesluit WVO is een nieuwkomer een leerling die vreemdeling is als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 en op 1 oktober (in dit geval 1 oktober 2019) korter dan één jaar in Nederland verblijft. Alleen deze nieuwkomers mogen worden meegeteld in het aantal nieuwkomers vo binnen het samenwerkingsverband op 1 oktober 2019.
In de bekostiging zoals deze op 1 oktober 2019 was berekend, werden de nieuwkomers eerste categorie op 1 oktober 2019 meegeteld voor de reguliere bekostiging in het kalenderjaar 2020, ook als nieuwkomer meegeteld bij het samenwerkingsverband; dit is onjuist. Hierin wijkt het nieuwsbericht af van de onderbouwingstekst op de beschikking van het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van 15 april 2020.

Nieuw Ofb augustus 2020

Als er binnen uw samenwerkingsverband ‘nieuwkomers eerste categorie’ aanwezig waren op 1 oktober 2019, dan kan het dus zijn dat de bekostiging onjuist (te hoog) is berekend. In dat geval berekenen we deze opnieuw en ontvangt u uiterlijk met het Ofb van augustus 2020 een herziene beschikking.