Tussenrapportage: meer leerlingen in kwetsbare positie bereikt; ruime meerderheid ondersteund

08 juni 2020

Bron: VO-raad

Scholen hebben de leerlingen die in een kwetsbare positie verkeren inmiddels grotendeels in beeld en een ruime meerderheid heeft hen – in de laatste fase van de scholensluiting – ook extra ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de tweede meting (tussen 11 en 15 mei) van de monitor die de VO-raad en het ministerie van OCW momenteel laten uitvoeren rond leerlingen in een kwetsbare positie. Half juni volgt nog een laatste meting van dit onderzoek; scholen worden opnieuw van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.