OCW: Indienen jaarverslag moet vóór 1 juli, maar er komt coulanceregeling

28 mei 2020

Bron: PO-raad

De ministers van OCW handhaven de deadline van 1 juli voor het indienen van de jaarverslagen en waar van toepassing ook de bekostigingsgegevens. Zij gaan echter wel een coulanceregeling hanteren voor schoolbesturen die de deadline niet halen. Binnenkort volgt er meer informatie over de vorm van deze coulance.