Vooraankondiging: advies over het recht op onderwijs

25 mei 2020

Bron: Mensenrechten

Het recht op onderwijs is een speerpunt voor het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. Dit najaar brengt het College voor de Rechten van de Mens advies uit over de betekenis van dit recht. Het College kijkt ook naar de Grondwet, Nederlandse wetten en andere verdragen. Het advies zal meer duidelijkheid geven over dit recht aan wie met onderwijs te maken heeft, tevens zal het een stevige basis vormen voor het werk van het College in de komende jaren.