Komen er volgend jaar meer of minder studenten?

21 mei 2020

Bron: ScienceGuide

De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen zoals versoepeling van het bindend studieadvies hebben mogelijk grote gevolgen voor de inschrijving van nieuwe studenten en voor de doorstroom van de huidige cohorten. Analisten van de Vrije Universiteit ontwikkelden een scenario-analyse en stellen deze beschikbaar voor het hele hoger onderwijs.