Inspectie gaat meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden

21 mei 2020

Bron: Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs gaat in het toezicht meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van enkele recente themaonderzoeken. Daarin zien we dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie verbeterd kan worden en dat betere samenwerking tussen betrokken partijen nodig is.