Extra geld onderwijs door coronacrisis

18 mei 2020

Bron: Rijksoverheid

Het kabinet investeert bijna 500 euro miljoen extra in het onderwijs. Er gaat 200 euro miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet 244 euro miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben.