Expertisecentrum voor de kinderopvang van start

20 januari 2020

Bron: Kinderopvangtotaal

Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (EPKK) heeft groen licht gekregen om van start te gaan. Dit kan mede door de toegekende subsidie van het ministerie van SZW en kinderopvangorganisaties. Het Expertisecentrum ontwikkelt de kennisbasis voor pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en adviseert professionals, beleidsmakers en de politiek en wil met gezag en autoriteit professionals, beleidsmakers en de politiek, gevraagd en ongevraagd, adviseren.