CAO VO: zwangerschapsverlof tijdens vakantie compenseren?

13 januari 2020

Bron: VO-raad

In de CAO VO is opgenomen dat zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met de zomervakantie moet worden gecompenseerd. Op 31 december 2019 heeft de kantonrechter in Utrecht in een individuele casus geoordeeld dat dit ook dient te gelden voor samenloop met de andere schoolvakanties.