Vaststelling van het subsidieplafond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 voor het kalenderjaar 2020

23 december 2019

Het besluit bevat de bedragen van de subsidieplafonds van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 voor het jaar 2020. Het is verdeeld over twee aanvraagperiodes. Het plafond voor de aanvraagperiode van 1 januari tot 1 februari is € 12,5 mln, voor de aanvraagperiode 1 juni tot 1 juli € 10 mln.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs

Datum regeling:

9 december 2019

Kenmerk:

MBO/17838456

Informatie DUS-I:

070-3405566

Datum inwerkingtreding:

artikel 4, tweede en derde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

artikel 4, tweede en derde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022

Datum opname op site DUO:

n.v.t.

Officiële publicatie:

Staatscourant van 17 december 2019, nr. 68594

Relatie tot eerdere publicaties:

de regeling stelt het subsidieplafond voor 2020 vast op grond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 van 6 november 2018, kenmerk MBO/1337390, gepubliceerd in de Staatscourant van 16 november 2018, nr. 64331, en in Regelingen Onderwijs 2018, nr. 11, p. 33