Wijziging van de Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs in verband met indexatie van de subsidiebedragen voor vervangingskosten van leraren

23 december 2019

De uurtarieven voor de subsidie voor de vervangingskosten van leerkrachten om de cursus cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs te kunnen volgen, zijn geïndexeerd. De nieuwe bedragen gelden voor het jaar 2019.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs

Datum regeling:

21 november 2019

Kenmerk:

17731306

Informatiecentrum onderwijs:

Ico po 070-7575111

Datum inwerkingtreding:

1 januari 2019

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

- artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies, en

- artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Datum opname op site DUO:

19 december 2019

Officiële publicatie:

Staatscourant van 19 december 2019, nr. 69052

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van de Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs van 22 september 2017, kenmerk 1228259, gepubliceerd in de Staatscourant van 28 september 2017, nr. 53557, en in Regelingen Onderwijs 2017, nr. 10, p. 61