Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021

09 december 2019

Wie wil deelnemen aan het staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2021 kan zich vanaf 1 november 2020 digitaal aanmelden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Van dit examen zijn er twee programma's:

- Examenprogramma I is voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3, -4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen volgen, en

- Examenprogramma II is voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die een midden- of hoger kaderfunctie willen vervullen of daarvoor een opleiding willen volgen.

Bestemd voor:

- bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie, en

- examenkandidaten Staatsexamens Nederlands als tweede taal in 2020

Datum regeling:

25 november 2019

Kenmerk:

CvTE-19.01152

Informatiecentrum onderwijs:

Ico vo 070-7575122

Ico bvh 070-7575133

Datum inwerkingtreding:

1 oktober 2020

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

artikel 10, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede

Datum opname op site DUO:

5 december 2019

Officiƫle publicatie:

Staatscourant van 5 december 2019, nr. 66215

Relatie tot eerdere publicaties:

n.v.t.