Wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor in verband met uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen educatieve minor 2019/2020

02 december 2019

Wie een bacheloropleiding waar een educatieve minor onderdeel van uitmaakt, met goed gevolg heeft doorlopen, kan worden benoemd tot leraar in het VO waar het betreft het vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van havo en vwo. De minister bepaalt welke bacheloropleidingen met daarbinnen een educatieve minor leiden tot bevoegdheid voor welke schoolvakken. In de regeling van 19 november 2019 is de zogenoemde verwantschapstabel op verzoek van vier universiteiten uitgebreid met een aantal opleidingen. Voor de inzichtelijkheid is de tabel integraal in die regeling opgenomen.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs

Datum regeling:

19 november 2019

Kenmerk:

HO&S/16725294

Informatiecentrum onderwijs:

Ico vo 070-7575122

Datum inwerkingtreding:

1 december 2019

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Datum opname op site DUO:

27 november 2019

Officiƫle publicatie:

Staatscourant van 27 november 2019, nr. 64420

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor van 13 augustus 2010, kenmerk DL/B-2010/220470, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 september 2010, nr. 13500, en in Regelingen Onderwijs 2010, nr. 10, p. 28