Schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen: onderzoek naar thuiszitters

07 november 2019

Bron: AJN Jeugdartsen Nederland

Onderzoekers van het Kohnstamm instituut onderzochten schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen. 'Concluderend kunnen wij stellen dat het belangrijk is dat scholen (nog) meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. Dat zij gedrag (waaronder verzuim) zien als een signaal voor tijdige interventie, ook op of via school, in plaats van een ‘automatische’ indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs of het plaatsen op een lager onderwijsniveau.'