Kinderombudsman: Leerlingenvervoer kan beter

07 oktober 2019

Bron: Taxipro

Gemeentes kunnen hun beleid, besluitvorming en uitvoering rondom leerlingenvervoer verbeteren en zo meer in overeenstemming brengen met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat schrijft de Kinderombudsman in het rapport ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’. In het document staan tien uitgangspunten voor het verbeteren van het leerlingenvervoer door gemeenten, zoals bij de aanbesteding al kijken naar de behoeften van het kind en het belang van dat kind altijd vooropstellen.