Onderzoek naar doelmatigheid bekostiging funderend onderwijs

07 oktober 2019

Bron: Nationale Onderwijsgids

Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair en voortgezet onderwijs. Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen een enquĂȘte invullen.