Meerderheid Kamer stemt voor Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

03 oktober 2019

Bron: VO-raad

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen gestemd. Dat bleek op 1 oktober 2019 bij de stemmingen in de Kamer. De VO-raad blijft pleiten voor een stevige rol van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.