PvdA: Geen extra onderwijsgeld, geen steun

03 oktober 2019

Bron: Nationale Onderwijsgids

De PvdA drijft de onenigheid met het kabinet over het uitblijven van extra geld voor onder meer het onderwijs op de spits. De oppositiepartij is een van de partijen op wier steun het kabinet hoopt om plannen door de Eerste Kamer te kunnen loodsen. Maar de sociaaldemocraten dreigen tegen de onderwijsbegroting en het belastingplan te stemmen.