Veel waardering voor initiatiefvoorstel over vrijwillige ouderbijdrage

30 september 2019

Bron: Verus

Het initiatiefwetsvoorstel van Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GL) over de vrijwillige ouderbijdrage verbiedt dat scholen leerlingen waarvan de ouders geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben betaald, uitsluiten van activiteiten. In de eerste termijn van de Kamer klonk deze week veel waardering voor het initiatief. Tegelijk maakten een aantal fracties zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de bijzondere onderwijsprogramma’s die veel scholen aanbieden.