Publicaties over schooltijden en MR geactualiseerd

19 september 2019

Bron: AVS

De AVS-publicaties ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ en ‘Goed onderwijs goede MR’ zijn geactualiseerd. De herziene versies zijn nu te bestellen via de website van de AVS. In de (zevende herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen, zoals de verwijzingen naar de CAO PO en de veranderingen rondom het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs, verwerkt.