Ouders willen alle informatie kinderopvang op één plek

11 september 2019

Ouders die zich verdiepen in de kinderopvang geven aan dat zij voldoende informatie kunnen vinden. Wel is er behoefte aan één centraal (online) punt met betrouwbare gerangschikte informatie. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van het ministerie van SZW.

Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht de (informatie)behoefte van ouders en wanneer ze informatie zoeken over de kinderopvang. Daarnaast geeft het onderzoek aanknopingspunten over wanneer ouders ontvankelijk zijn voor het ontvangen van informatie vanuit kinderopvangorganisaties. De perfecte timing om ouders te benaderen blijkt tussen de drie en zes maanden zwangerschap. Maar ook op andere momenten zoeken ouders informatie, zoals als een kind naar school gaat en gebruik gaat maken van bso.

Volledige website

Hoewel ouders over het algemeen tevreden blijken over de informatievoorziening rondom kinderopvang, ervaren zij wel een versnippering van informatie en verschillende bronnen. Ouders pleiten er daarom voor dat er één centraal punt (website) komt waar alles over de kinderopvang te vinden is. Deze website moet informatie geven over de wettelijke regelingen, kinderopvangtoeslag en bijbehorende rekentool en betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Ook is er behoefte aan de mogelijkheid om een vergelijking te maken op basis van wensen en woonplek.

Onderbuikgevoel

Uit het onderzoek blijkt ook dat de ervaringen en informatie van mensen die dichtbij staan, zoals familie en vrienden, belangrijk en betrouwbaar worden gevonden. Verder worden de (Rijks)overheid, GGD, Belastingdienst en kinderopvangorganisaties geraadpleegd als informatiebron. Opvallend is dat de definitieve keuze voor een kinderopvang gemaakt wordt op onderbuikgevoel van in de meeste gevallen de moeder. Het Motivaction-onderzoek is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Kinderopvangtotaal